top
   
 

 
left_vietnamese.htm
Giới thiệu

VPLS Hải Hà

Lĩnh vực hoạt động

Thành viên VLC

Biểu phí / Thanh toán

Liên lạc với chúng tôi !

Tuyển dụng

Q & A

Pháp điển Luật Việt nam
Luật Việt nam

Tin pháp luật

Nghiên cứu - Binh lụận

Thực tiễn hành chính

Thực tiễn xét xử

Giải quyết tranh chấp

Luật quốc tế

Dân sự có yếu tố nước ngoài

Thương mại quốc tế

Điều ước quốc tế

Pháp và Liên minh Châu Âu

Chuyên mục

Hợp đồng

Sở hữu trí tuệ

Thuật ngữ luật

  
Từ bắt đầu bằng
Từ đầy đủ

Tin pháp luật


Một số quy định mới về phí và lệ phí
05-04-2006

 
Ngày 6-3-2006, Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2006/NĐ-CP sửa đồi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3-6-2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí. Nội dung Nghị định này quy định một số vấn đề mới về phí và lệ phí như sau:

1. Mức thu lệ phí được ấn định trước bằng một số tiền nhất định đối với từng công việc quản lư nhà nước được thu lệ phí, không nhằm mục đích bù đắp chi phí để thực hiện công việc thu lệ phí.

Riêng đối với lệ phí trước bạ, mức thu được-tính bằng tỷ lệ % trên giá trị tài sản trước bạ theo quy định của Chính phủ.

Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định mức thu đối với những lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh quy định, để bảo đảm việc thi hành thống nhất trong cả nước.

2. Số tiền phí, lệ phí để lại cho tổ chức thu được chi dùng cho các nội dung sau đây: Chi thanh toán cho cá nhân trực tiếp thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí, lệ phí: Tiền lương, tiền công, phụ cấp lương, các khoản đóng góp theo quy định được tính trên tiền lương (trừ chi phí tiền lương cho cán bộ, công chức đă hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo chế độ quy định). Chi phí phục vụ trực tiếp cho việc thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí, lệ phí như: Văn pḥng phẩm, vật tư văn pḥng, thông tin liên lạc, điện, nước, công tác phí... theo tiêu chuẩn, định mức hiện hành.

Chi sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn tài sản, máy móc, thiết bị phục vụ trực tiếp cho thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí, lệ phí; khấu hao tài sản cố định để thực hiện công việc, dịch vụ, thu phí. Chi mua sắm vật tư, nguyên liệu và các phân chi khác liên quan trực tiếp đến việc thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí, lệ phí. Chi khen thưởng, phúc lợi cho cán bộ, nhân viên trực tiếp thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí, lệ phí  trong đơn vị theo nguyên tắc b́nh quân một năm, một người tối đa không quá 3 tháng lương thực hiện nếu số thu năm nay cao hơn năm trước và tối đa bằng 2 tháng lương thực hiện nếu số thu năm nay thấp hơn hoặc bằng năm trước, sau khi đảm bảo các chi phí quy định.

Căn cứ quy định về cơ chế tài chính áp dụng đối với cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp có thu, Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lư, sử dụng phần tiền phí, lệ phí để lại cho tổ chức thu.

3. Mức thu lệ phí được ấn định trước, gắn với từng công việc quản lư nhà nước, về nguyên tắc không miễn, giảm đối với lệ phí, trừ một số trường hợp đặc biệt được quy định cụ thể như sau:

- Đối với lệ phí trước bạ, Chính phủ quy định cụ thể những trường hợp cần thiết được miễn, giảm để góp phần thực hiện chính sách kinh tế - xă hội của Nhà nước trong từng thời kỳ.

- Miễn lệ phí hộ tịch về đăng kư kết hôn, đăng kư nuôi con nuôi cho người dân thuộc các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa; miễn lệ phí hộ tịch về đăng kư khai sinh cho trẻ em của hộ nghèo.

- Miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kư kinh doanh đối với doanh nghiệp cổ phần hóa khi chuyển từ doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần.

- Miễn lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu một số thuốc chưa có số đăng kư dùng cho pḥng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa; thuốc viện trợ; thuốc phục vụ cho các chương tŕnh mục tiêu y tế quốc gia; thuốc nhập khẩu cho nhu cầu điều trị của bệnh viện trong trường hợp đặc biệt; thuốc thử lâm sàng; thuốc đăng kư, trưng bày triển lăm, hội chợ; nguyên liệu nhập khẩu làm thuốc.

- Miễn lệ phí cấp giấy phép xuất khẩu thuốc.

- Miễn hoặc giảm một phần lệ phí Ṭa án theo quy định của pháp luật.

4. Mức thu phí nhằm mục đích bù đắp chi phí, bảo đảm thu hồi vốn trong thời gian hợp lư do vậy về nguyên tắc không miễn, giảm đối với phí, trừ một số trường hợp đặc biệt. Băi bỏ việc cấp thẻ miễn phí.

Miễn phí, giảm phí đối với một số trường hợp quy định như sau:

- Miễn phí sử dụng cầu, đường bộ, đ̣, phà đối với: Xe cứu thương, bao gồm cả các loại xe khác chở người bị tai nạn đến nơi cấp cứu; xe cứu hỏa; xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp gồm: Máy cày, máy bừa, máy xới, máy làm cỏ, máy tuốt lúa; xe hộ đê; xe làm nhiệm vụ khẩn cấp về chống lụt băo; xe chuyên dùng phục vụ quốc pḥng, an ninh gồm: Xe tăng, xe bọc thép, xe kéo pháo, xe chở lực lượng vũ trang đang hành quân; xe, đoàn xe đưa tang; đoàn xe có xe hộ tống, dẫn đường; xe làm nhiệm vụ vận chuyển thuốc men, máy móc, thiết bị, vật tư hàng hóa đến những nơi bị thảm họa hoặc đến vùng có dịch bệnh; ở những nơi chưa giải quyết được ùn tắc giao thông th́ tạm thời chưa thu phí sử dụng cầu, đường bộ đối với xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe hai bánh gắn máy.

Miễn phí sử dụng cầu, đường bộ quốc lộ đối với xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe hai bánh gắn máy, xe ba bánh gắn máy.

- Giảm phí sử dụng cầu, đường bộ, đ̣, phà đối với vé tháng, vé quư.

Bộ Tài chính quy định cụ thể các loại vé sử dụng cầu, đường bộ, đ̣, phà và chế độ quản lư, sử dụng cho phù hợp với t́nh h́nh thực tế.

- Miễn hoặc giảm một phần học phí đối với một số đối tượng, do Chính phủ quy định cụ thể tại văn bản của Chính phủ về học phí.

- Miễn hoặc giảm một phần viện phí đối với một số đối tượng, do Chính phủ quy định cụ thể tại văn bản của Chính phủ về viện phí.

- Miễn hoặc giảm một phần thủy lợi phí trong một số trường hợp nhất định, do Chính phủ quy định cụ thể tại văn bản của Chính phủ về thủy lợi phí.

- Miễn phí giới thiệu việc làm trong một số trường hợp nhất định, do Chính phủ quy định cụ thể tại văn bản của Chính phủ về việc làm.

- Miễn hoặc giảm một phần phí thi hành án trong một số trường hợp nhất định, do Chính phủ quy định cụ thể tại văn bản của Chính phủ về thi hành án dân sự.

- Miễn hoặc giảm một phần án phí theo quy định của pháp luật.

Pháp luậtCác bài mới trong mục này 

“Buồn vui chuyện nghề“ cùng vị Tiến sĩ chuyên “tuưt c̣i văn bản phạm luật”, [20-12-2011]
Cơ quan tư pháp “lép vế” cơ quan hành chính trong giải quyết tranh chấp, [20-12-2011]
Nhiều quy định Bộ Luật Dân sự không khả thi!, [20-12-2011]
Xử lư văn bản có dấu hiệu trái pháp luật: Vô vàn cách… không theo pháp luật, [31-05-2011]
Luật có bảo vệ nổi người tiêu dùng? , [19-05-2011]
Người tiêu dùng sẽ được bảo vệ như thế nào? , [19-05-2011]
Bổ sung thành viên Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao, [02-05-2011]
Chấm dứt quan hệ cha mẹ và con nuôi khi con nuôi đă thành niên ngỗ nghịch, bất hiếu, [30-04-2010]
Thi hành phán quyết của Ṭa án về quyền nuôi con, [30-04-2010]
Vụ án hy hữu: Ṭa tự xử ḿnh thua kiện, [09-09-2008]
Các bài khác »
Disclaimer: The above information are collected from various sources in internet.We will not be liable for indirect, special, or consequential damages (or any loss of revenue, profits, or data) arising in connection with these news. We are not news publisher or editor.

 

Pháp điển Luật Việt nam
Bạn đọc thân mến

Đây không phải là trang báo điện tử. Tin bài được sưu tầm từ các nguồn khác nhau chỉ nhằm phục vụ việc nghiên cứu và tham khảo.

T́m hiểu thêm
    bottom_e.htm
1998-2011 © Vietlawconsultants.com and Vietlaw.biz / Disclaimer

Sitemap / Sơ đồ Website Phần tiếng Việt / Staff / Email