top
   
 

 
left_vietnamese.htm
Giới thiệu

VPLS Hải Hà

Lĩnh vực hoạt động

Thành viên VLC

Biểu phí / Thanh toán

Liên lạc với chúng tôi !

Tuyển dụng

Q & A

Pháp điển Luật Việt nam
Luật Việt nam

Tin pháp luật

Nghiên cứu - Binh lụận

Thực tiễn hành chính

Thực tiễn xét xử

Giải quyết tranh chấp

Luật quốc tế

Dân sự có yếu tố nước ngoài

Thương mại quốc tế

Điều ước quốc tế

Pháp và Liên minh Châu Âu

Chuyên mục

Hợp đồng

Sở hữu trí tuệ

Thuật ngữ luật

  
Từ bắt đầu bằng
Từ đầy đủ

Thực tiễn hành chính


Tŕnh tự, thủ tục mở pḥng giao dịch, điểm giao dịch của quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
10-07-2006

Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở khi thực hiện mở phòng giao dịch, điểm giao dịch phải bảo đảm các quy định sau:

1. Điều kiện mở phòng giao dịch, điểm giao dịch

Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở được mở phòng giao dịch, điểm giao dịch trên địa bàn hoạt động ghi trong giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 3 năm kể từ ngày đi vào hoạt động;

- Có nhu cầu mở rộng màng lưới hoạt động phục vụ thành viên trên địa bàn dự định mở phòng giao dịch, điểm giao dịch;

- Tình hình tài chính lành mạnh; hoạt động kinh doanh có lãi trong 2 năm gần nhất;

- Bộ máy quản trị, điều hành và hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ hoạt động có hiệu quả;

- Hệ thống thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý;

- Không vi phạm các quy định về an toàn trong hoạt động ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và các quy định khác của pháp luật.

2. Trình tự, thủ tục

a. Hồ sơ mở phòng giao dịch, điểm giao dịch

Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở gửi Ngân hàng Nhà nước cấp tỉnh 1 bộ hồ sơ mở phòng giao dịch, điểm giao dịch bao gồm:

- Văn bản của Chủ tịch HĐQT (hoặc người được ủy quyền) đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc mở phòng giao dịch, điểm giao dịch; trong đó phải nêu tóm tắt sự cần thiết, tên gọi, địa điểm, dự kiến nhân sự, nội dung, phạm vi hoạt động của phòng giao dịch, điểm giao dịch.

- Văn bản ủy quyền của Chủ tịch HĐQT (đối với trường hợp ủy quyền);

- Nghị quyết của HĐQT về việc mở phòng giao dịch điểm giao dịch;

- Bản sao (được công chứng) báo cáo tài chính trong 2 năm gần nhất của quỹ tín dụng nhân dân cơ sở;

- Văn bản chấp thuận của UBND cấp xã nơi dự định mở phòng giao dịch, điểm giao dịch về địa điểm đặt trụ sở của phòng giao dịch, điểm giao dịch.

b. Trình tự và thủ tục

- Trong thời hạn tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước cấp tỉnh xem xét và có văn bản chấp thuận hay không chấp thuận việc mở phòng giao dịch, điểm giao dịch của qũy tín dụng nhân dân cơ sở; trường hợp không chấp thuận phải nói rõ lý do;

- Sau khi được Ngân hàng Nhà nước cấp tỉnh chấp thuận, quỹ tín dụng nhân dân cơ sở phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh về việc mở phòng giao dịch, điểm giao dịch và thực hiện các thủ tục khắc dấu, quản lý và sử dụng con dấu của phòng giao dịch, điểm giao dịch theo quy định của pháp luật.

Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở phải có quy định về nội dung, phạm vi hoạt động, bảo đảm an toàn trong giao dịch, kho quỹ và điều chuyển tiền, yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy của phòng giao dịch, điểm giao dịch.

(Pháp luật Việt Nam)Các bài mới trong mục này 

Chênh nhau 40 - 50 tuổi vẫn kết hôn “vô tư“?, [20-12-2011]
Giải quyết hộ tịch, quốc tịch vùng biên giới Việt nam - Lào, [15-07-2011]
Thu hồi nhà cho người thu nhập thấp bán trao tay , [06-07-2011]
“Đỏ mắt” chờ sổ đỏ, [06-07-2011]
Một số sai sót thường gặp trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương, [31-05-2011]
Một số vấn đề về kê biên phần vốn góp theo điều 92 Luật thi hành án dân sự năm 2008, [31-05-2011]
Khái quát thực tiễn công tác đăng kư giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền v̕, [31-05-2011]
Phương hướng cải cách thủ tục đăng kư kinh doanh , [19-05-2011]
Thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần Việt Nam, [19-05-2011]
Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, [20-04-2011]
Các bài khác »
Disclaimer: The above information are collected from various sources in internet.We will not be liable for indirect, special, or consequential damages (or any loss of revenue, profits, or data) arising in connection with these news. We are not news publisher or editor.

 

Pháp điển Luật Việt nam
Bạn đọc thân mến

Đây không phải là trang báo điện tử. Tin bài được sưu tầm từ các nguồn khác nhau chỉ nhằm phục vụ việc nghiên cứu và tham khảo.

T́m hiểu thêm
    bottom_e.htm
1998-2011 © Vietlawconsultants.com and Vietlaw.biz / Disclaimer

Sitemap / Sơ đồ Website Phần tiếng Việt / Staff / Email